GESCHICHTE  
  Personen der NS-Zeit

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N 

  O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z     Katalog  

 Film   Gauleiter   Industrie   Hauptschuldige   NS-'Juristen' 

 KZ-Kommandanten   NS-'Ärzte'   NS-'Juristen'   NS-Theorie 

A = Attentat | H = Hingerichtet | HS = Hauptschuldiger | S = Selbstmord